מלגה ללימודים אקדמיים - שנת תשע"ט

מועדון רוטרי רעננה מחלק מלגות לסטודנטים תושבי רעננה

(החל משנת הלימודים השניה)

סטודנטים המבקשים להגיש מועמדותם מתבקשים להוריד את
טופס הוורד המצורף, למלאו, להדפיסו

ולשלוח סריקתו החתומה בחזרה דרך דף זה

שליחת טופס מועמד

תאריך הגשה אחרון: 19/5/2019